Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Novice - Sofija /
13.03.2019  

Volitve poslancev iz RS v Evropski parlament, 26. 5. 2019 - Volilci v Bolgariji

Skladno s sklepom Državne volilne komisije volišče na Veleposlaništvu RS v Sofiji ne bo odprto.

Kako lahko glasujejo volivci, ki imajo stalno prebivališče v Bolgariji (izseljenci)?

Po pošti iz tujine. Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov stalnega prebivališča v tujini.

Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja. DVK mora obvestilo prejeti najkasneje 22. 5. 2019 do 24. ure.

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji na volišču OMNIA lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825
 

Kako lahko glasujejo volivci, ki imajo stalno prebivališče v RS in bodo na dan glasovanja v Bolgariji (zdomci)?

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v Bolgariji, lahko glasujejo po pošti iz tujine.
 
Volilec mora o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo (DVK) najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja. DVK mora obvestilo prejeti najkasneje 25. 4. 2019 do 24. ure!

Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825